Ranks

SN

INSIGNIA

RANK

STATUS

AT PAR

1

 IGP

Inspector General  - IG

(सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक)          

Gazetted Special Class

Lieutenant General

2

 

Additional Inspector General - AIG

(सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक)                           

Gazetted Special Class

Major General

3

 DIGP

Deputy Inspector General - DIG

(सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक)  

 Gazetted 1st Class

Brigadier General

4

 SSP

Senior Superintendent   - SSP

(सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक)  

Gazetted 1st Class

Colonel

5

 SP

Superintendent  - SP

(सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक)                      

Gazetted 2nd Class

Lieutenant Colonel

6

 DYSP

Deputy Superintendent - DSP

(सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक)                

Gazetted 2nd Class

Major

7

 INSP

Inspector - INS

(सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक)                                 

Gazetted 3rd Class

Lieutenant

8

 SSI

Senior Sub Inspector - SSI

(सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक)  

Non Gazetted 1st Class

Subedar Major/ Senior Warrant Officer

9

 SI

Sub Inspector - SI

(सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक)  

Non Gazetted 1st Class

Warrant Officer I

10

 ASI

Assistant Sub Inspector - ASI

(सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक)  

Non Gazetted 2nd Class

Warrant Officer II

11

 SHC

Senior Head Constable - SHC

(सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार)  

Non Gazetted 3rd Class

Sergeant

12

 HC

Head Constable - HC

(सशस्त्र प्रहरी हवल्दार)

Non Gazetted 3rd Class

Corporal

13

 AHC

Assistant Head Constable - AHC

(सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार)

Non Gazetted 3rd Class

Lance Corporal

14

 Const

Constable

(सशस्त्र प्रहरी जवान)

Non Gazetted 4th Class

Rifleman

15

(No Insignia)

Follower

(सशस्त्र प्रहरी परिचर)

Unclassified

Non Combatant Elements(NCES)

 

Recruitment Result/ Notice

RECENT NOTICE ...more

2018-08-15
नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना । (प्राविधिक समूह- ईन्जिनियरिङ्ग र स्वास्थ्य तर्फ)
2018-08-14
ट्रक र टाटा मोबाईल पुन: लिलाम विक्रि सम्बन्धमा (सप्रबल, नेपाल गण हेक्वा कञ्चनपुर नं ३५ गण)
2018-08-10
सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सम्बन्धमा ।
2018-08-08 - 2018-09-09
पुराना सवारी साधनहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना ।
2018-08-08
प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा सम्बन्धमा । (स्वास्थ्यतर्फ)
2018-08-05
प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सम्बन्धमा
2018-08-02
(स.प्र.बल, नेपाल सीमा सुरक्षा कार्यालय,कपिलवस्तु) पुराना सवारी साधनहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धमा
2018-08-03 - 2018-09-03
पुराना सवारी साधनहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना (स.प्र.बल, नेपाल सीमा सुरक्षा कार्यालय,कपिलवस्तु)
2018-08-02
ए.पि.एफ. कमाण्ड तथा स्टाफ तालिमको (MSDPS-2075) प्रथम सेमेष्टरको लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धमा
2018-08-02
सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचना प्रकाशित सम्बन्धमा
2018-08-01
सशस्त्र प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सम्बन्धमा
2018-07-26
सशस्त्र प्रहरी नियमावली
2018-07-25 - 2018-08-30
UN Vacancy for Special Assistance, P-3 (MINUSCA)
2018-07-20 - 2018-08-30
Logistics Planning Adviser, P-4
2018-07-03 - 2018-08-29
UN Vacancy for Police Planning Adviser, P-4 (United Nations Office in Africa Union)