Ranks

SN

INSIGNIA

RANK

STATUS

AT PAR

1

 IGP

Inspector General  - IG

(सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक)          

Gazetted Special Class

Lieutenant General

2

 

Additional Inspector General - AIG

(सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक)                           

Gazetted Special Class

Major General

3

 DIGP

Deputy Inspector General - DIG

(सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक)  

 Gazetted 1st Class

Brigadier General

4

 SSP

Senior Superintendent   - SSP

(सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक)  

Gazetted 1st Class

Colonel

5

 SP

Superintendent  - SP

(सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक)                      

Gazetted 2nd Class

Lieutenant Colonel

6

 DYSP

Deputy Superintendent - DSP

(सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक)                

Gazetted 2nd Class

Major

7

 INSP

Inspector - INS

(सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक)                                 

Gazetted 3rd Class

Lieutenant

8

 SSI

Senior Sub Inspector - SSI

(सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक)  

Non Gazetted 1st Class

Subedar Major/ Senior Warrant Officer

9

 SI

Sub Inspector - SI

(सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक)  

Non Gazetted 1st Class

Warrant Officer I

10

 ASI

Assistant Sub Inspector - ASI

(सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक)  

Non Gazetted 2nd Class

Warrant Officer II

11

 SHC

Senior Head Constable - SHC

(सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार)  

Non Gazetted 3rd Class

Sergeant

12

 HC

Head Constable - HC

(सशस्त्र प्रहरी हवल्दार)

Non Gazetted 3rd Class

Corporal

13

 AHC

Assistant Head Constable - AHC

(सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार)

Non Gazetted 3rd Class

Lance Corporal

14

 Const

Constable

(सशस्त्र प्रहरी जवान)

Non Gazetted 4th Class

Rifleman

15

(No Insignia)

Follower

(सशस्त्र प्रहरी परिचर)

Unclassified

Non Combatant Elements(NCES)

 

RECENT NOTICE ...more

2019-01-17
सशस्त्र प्रहरी परिचर (विभिन्न ट्रेड) पदको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको मिति/समय तालिका।
2019-01-17
सशस्त्र प्रहरी परिचर (विभिन्न ट्रेड) पदको शारीरिक सहिष्णुता परीक्षण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन।
2019-01-17
राष्ट्रियस्तरको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रबन्ध महाशाखा )
2019-01-15
गृह मन्त्रालय, बढुवा समितिको सचिवालयको सुचना (प्रा.सप्रबउ पदमा बढुवा सिफारिस)
2019-01-15
प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा तथा पदस्थापन
2019-01-10
ठेक्का प्रदान गर्ने आशय पत्र जारी गरिएको बारे । ( काठमाण्डौ नं २५ गुल्म )
2019-01-09
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना नं. APF/NCB/G/08/2075/076
2019-01-08
प्रा.स.प्र.स.ह. पदमा बढुवा सिफारिस सूचना प्रकाशित। (संचार तथा ईन्जिनियरिङ्ग तर्फ)
2019-01-08
सशस्त्र प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सूचना प्रकाशित।
2019-01-08
सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा।
2018-11-14 - 1970-01-01
Medical Support Service Officer P-3
2018-11-14 - 1970-01-01
Police Training Officer P-4