Notices

स.प्र.ना.म.नि. हरुको सरुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा

22nd February, 2017
READ MORE
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय बढुवा समितिको सचिवालयको सूचना

20th February, 2017
READ MORE
Community Policing Advisor,P-4

15th February, 2017
READ MORE
स.प्र.म.नि.को अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा

13th February, 2017
READ MORE
स.प्र.अ.म.नि.को अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा

13th February, 2017
READ MORE
स.प्र.म.नि. पदमा बढुवा

13th February, 2017
READ MORE
UN FPU MISSION छनौट निर्देशिका २०७१ (संशोधन सहित)

12th February, 2017
READ MORE
स प्र ना म नि पदमा बढुवा

09th February, 2017
READ MORE
बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा( स.प्र.बल प्रधान कार्यालय,हल)

08th December, 2015
READ MORE