Notices

बढुवा समितिको अङ्क दिने प्रयोजनको लागि नेतृत्व क्षमता तथा मूल्याङ्कन फाराम

24th June, 2017
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा

23rd June, 2017
READ MORE
स.प्र.उ. पदबाट स.प्र.ब.उ. पदमा बढुवा सम्बन्धी सूचना

23rd June, 2017
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी निरिक्षक पदको गुणमापक परिक्षाको मिति,समय र स्थान प्रकाशित गरिएको सुचना

14th June, 2017
READ MORE
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना(नेपाल ए.पी.एफ. अस्पताल)

11th June, 2017
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापन

05th June, 2017
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा बढुवा सिफारिस सुचना प्रकाशित गरीएको सम्बन्धमा

31st March, 2017
READ MORE
बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा( स.प्र.बल प्रधान कार्यालय,हल)

08th December, 2015
READ MORE