Notices

बढुवा सिफारिस सुचना प्रकाशित गरीएको सम्बन्धमा

17th March, 2017
READ MORE
SAAT परीक्षाको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित तथा अन्तवार्ता परीक्षाको मिति सम्बन्धमा

17th March, 2017
READ MORE
List of Skill Sets for AMS

13th March, 2017
READ MORE
सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकहरुको सरुवा तथा काज सम्बन्धमा ।

01st March, 2017
READ MORE
स.प्र.बलमा रिक्त स.प्र.ब.ह, स.प्र.ह र स.प्र.स.ह को पद पूर्ती सम्बन्धी सुचना

28th February, 2017
READ MORE
बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा( स.प्र.बल प्रधान कार्यालय,हल)

08th December, 2015
READ MORE